Skip to content Skip to footer
“Të bashkohesh për një ide është fillimi, të qëndrosh së bashku është progress dhe të punosh së bashku është sukses” Henry Ford

About Our Team Spirit

Ky project nuk mund të arrihej vetëm. Edhe pse nisi si një ide e vogël mes dy personave, kjo ide u nda dhe u përsos me profesionistët që punojnë në fushën e historisë, medias dhe dizajnit.
Ne jemi shumë mirënjohës për gjithë ekipin e këtij projekti, duke nisur nga ideatorja dhe drejtuesja e projektit Eva Kushova dhe asistentja e saj Silvia Çala; historiani dr Dorian Koçi dhe stafi i tij ndihmës i Muzeut historik kombëtar Brunilda dhe Elsiona; Skenaristja Admirina Peçi dhe stafi I talentuar I kameramanëve dhe montazhierëve, Arbri dhe Deani, kuratori Elton Koritari dhe stafi I tij Marseji dhe Ergysi, përkthyesit Stela dhe Ilir, ekspertët e web dhe aplikacion Elmira, Kejvi dhe Florian dhe stafi i gjerë teknik për montimin e ekspozitës dhe instalacioneve. Falenderim i madh për gjithë punën e madhe.

Më poshtë, stafi kryesor i projektit

EVA KUSHOVA

Drejtore projekti

Dorian Koçi

Historian

ADMIRINA PECI

Gazetare

SILVIA CALA

Asistente projekti

Elton Koritari

Kurator