Skip to content Skip to footer
Në Muzeun Historik Kombëtar u hap ekspozita “Fatet e shqiptarëve të mbijetuar në Mauthausen”, e cila është pjesë e një projekti dy vjeçar, një ide e organizatës DMO ALBANIA (Destination Management Organisation, me seli në Tiranë) në bashkëpunim me Muzeun Historik Kombëtar, e financuar nga EVZ Stiftung Foundation (Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”, me seli ne Berlin. Thelbi i projekteve të financuara nga ky fondacion është sjellja në kujtesë dhe mbajtja gjallë e dëshmive dhe historive të atyre që vuajtën nga Nacional Socializmi – Gjermania naziste e viteve 33-45. Në fjalën e saj drejtuesja e projektit DMO Albania, Znj.Eva Kushova, u shpreh se: “Kjo ekspozitë me foto të ndryshme pasqyron viktimat dhe familjarët e tyre, njohjen dhe vuajtjen e cila është po aq e rëndësishme sa kompesimi financiar apo dënimi i fajtorëve. Ata meritojnë t’u njihen vuajtjet. Për Shqipërinë kjo pjesë e historisë ka qenë e patreguar më parë. Ka patur disa intervista me 1-2 të mbijetuar, por nuk janë mbledhur asnjëherë faktet historike në një studim të tillë”.
Në fjalën e tij Drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, Dr. Dorian Koçi, vuri theksin në rëndësinë e veçantë që paraqet kjo ekspozitë me një tematikë dhe karakter tejet të veçantë e cila ekspozon një anë tjetër jo shumë të njohur të memories sonë. Në fjalën e tij kuratori i ekspozitës Elton Koritari vlerësoi këtë ekspozitë si një hap për një studim më të thelluar kronologjik, ku nëpërmjet shfaqjes së kësaj ekspozite e cila vjen për publikun shqiptar në formën e një seksioni edukues, për t’ua përcjellë këto ngjarje brezave të rinj. Jo më kot u zgjodh java e Holokaustit për t’i bërë jehonë edhe historive të Shqiptarëve që vuajtën në kampet e përqëndrimit. Në fjalën e saj skenaristja dhe gazetarja Znj.Admirina Peçi u shpreh se e kaluara nëse nuk njihet mirë, nëse nuk nxjerrim mësime, mund të përsëritet në çdo kohë. Detyra jonë është të edukojmë sa më mirë brezat e rinj, për të mos lejuar më që njeriu të denigrohet në atë mënyrë nga një qënie tjetër njerëzore siç ndodhi në Luftën e Dytë botërore.

8 Comments

 • PlaseFuture FREE BONUS
  Posted November 7, 2022 6:52 am 0Likes

  👉 Rita He wants to talk frankly with you and show you something, you will like it. Click Here:👉 http://bit.do/fVynE

 • онлайн чат секс
  Posted December 27, 2022 1:49 am 0Likes

  секс чат. Click Here:👉 http://rt.livepornosexchat.com/

 • free live porn chat
  Posted January 8, 2023 4:03 pm 0Likes

  sex chat 24. Click Here:👉 https://porno-sex.cam/

 • 메이저사이트
  Posted January 16, 2023 1:29 am 0Likes

  One of the best posts I’ve seen lately, keep checking out this great work. I am glad to know that this topic is also covered on this website. thank you again 메이저사이트

 • 메이저놀이터
  Posted January 16, 2023 1:30 am 0Likes

  Nice comment! Nice to meet you. I live in a different country than you. But the greed for exploration of 메이저놀이터, a painful field, seems to be the same! I will come back whenever a new article is posted.

 • 먹튀검증
  Posted January 16, 2023 1:31 am 0Likes

  I was lucky enough to stumble upon this site while surfing the internet and found something very interesting there. I really enjoy reading it. I enjoyed it a lot. Thanks for sharing this wonderful information 먹튀검증

 • totoilmi.com
  Posted January 16, 2023 1:32 am 0Likes

  I always find and read your articles. I think you are really trying to share your knowledge and thoughts. I understand how hard it can be to write a blog post. I want to applaud your efforts. I’d love to see your article. I will bookmark it. Thank you. https://totoilmi.com/

 • 1xbet promo code
  Posted January 28, 2023 2:07 pm 0Likes

Leave a comment